วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิด การแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ประจำปี 2565 "ACS สุข เศร้า เหงา เลิฟ"  โดยมีภราดส ดร. พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมชมการแสดง

              มาสเตอร์ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง หัวหน้างานศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรม คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน  สำหรับศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2556 โดยความคิดริเริ่มของ ภราดาดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในขณะนั้น ได้เห็นสำคัญของการส่งเสริมสุนทรีภาพของนักเรียนทางด้านดนตรี จึงได้ก่อตั้งศูนย์ดนตรีขึ้น ปัจจุบันศูนย์ดนตรีเปิดมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว โดยเปิดการเรียนการสอน 12 ประเภทดนตรี ได้แก่ เปียโน ,ไวโอลิน ,กลองชุด ,ขับร้อง ,กีต้าร์ไฟฟ้า ,กีต้าร์เบส ,กีต้าร์คลาสสิต ,ดนตรีไทย ,วงโยธวาทิด ,อคูเลเล่ ,วิโอล่า และเชลโล่ การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ได้จัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2557 เป็นต้นมา และในการจัดการแสดง ฯ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 โดยจัดวันละ 2 รอบ รวมเป็น 4 รอบ เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนทางด้านดนตรี ได้สร้างผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางดนตรีกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด ในการจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ในวันนี้ได้จัดให้มีรายการแสดงต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีวงออเคสตร้า วงดนตรีไทย และดนตรีวงสตริง เป็นต้น โดยมีผู้แสดงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต รวมทั้งสิ้น มากกว่า 100 คน ทั้งนี้ยังเปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย