เมื่อคืนวันที่  14  พ.ย. 58    ที่  สนามหน้าโรงเรียนศรีราชา   อำเภอศรีราชา      นายสนธยา   คุณปลื้ม   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน    คืนสู่เหย้า  64  ปี  ศรีราชาฟ้า แดง       โดยมีนายบุญส่ง   พันธุ์เสือ    นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา  กล่าวรายานว่า     เนื่องในโอกาสครบรอบ 64  ปี  แห่งการก่อตั้งโรงเรียนศรีราชา   ทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา   คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น    เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์     เชื่อมโยงความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า   โรงเรียน  ครูที่เกษียณไปแล้วและครูในปัจจุบัน       เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์ ผู้ซึ่งได้เคยสอนมา    และหารายได้ให้กับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาในด้านการศึกษาของโรงเรียนศรีราชาในโอกาสต่อไป