ที่วัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งแสงดธรรมเทศนา

หลังจากนั้น เวลา 17.00 น. หลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงศพแล้ว(จากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นำคณะข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถวายดอกไม้จันทน์ ประชาชนทุกหมู่เหล่าน้อมใจส่งเสด็จฯประมุขสูงสุดของพระสงฆ์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพุทธศาสนิกชนสู่สรวงสวรรค์ โดยพร้อมเพรียงกัน