เมื่อเวลา  09.00  น.  วันที่ 23 ธ.ค. 58   ที่  พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  ท่าเรือแหลมฉบัง    อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง   เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียน กับ บริษัท อัมสัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวนในพื้นที่ โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ให้เยาวชนฝึกทักษะภาษากับครูเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมสับหรับเข้าสู้ประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินสนับสนุน 7 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 3,465,000.-บาท ด ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด  ,  โรงเรียนบ้านนาวัง , โรงเรียนบ้านบางละมุง ,  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง   ,  โรงเรียนบ้านโรงหีบ ,  โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง