เมื่อเวลา  19.00  น.  วันที่  25  มี.ค. 59  ที่ สะพานท่าเทียบเรือศุลกากร   อำเภอเกาะสีชัง   จังหวัดชลบุรี   เครือไทยออยล์  นำโดยนายเทิดชาติ   ผดุงรัตน์    ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์   ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำและคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ร่วมกันจัด  “  งานรวมพลคนสีชังฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน “    ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการัง  บริเวณหมู่เกาะสีชัง    โดยได้มีการจัดกิจกรรม ปลูกปะการัง  รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนบนเกาะสีชัง และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน      สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบนิเวศท้องทะเลไทยรอบๆหมู่เกาะสีชัง    โดยเฉพาะปะการังกว่าร้อยละ 50 ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ   คือการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในพื้นที่และคนในท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลรักษาปะการังให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกหลานต่อไป