​  ที่ ห้องสมุด ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  แผนกประชาสัมพันธ์โรงกลั่นและแผนกบริหารงานชุมชน จัดกิจกรรม “ห้องสมุดสร้างสรรค์ กิจกรรมหรรษา” ให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่น   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ มีเวทีในการแสดงความสามารถ ฝึกความกล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสนุกๆ โดยผ่านเกมต่างๆ และการร้องเพลงควบคู่ไปด้วย

 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกับเครือไทยออยล์ ดังนั้นนอกจากเยาวชนจะได้รับความรู้แล้ว นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกับเครือไทยออยล์ยังมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น รวมทั้งฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 ห้องสมุดของศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น มีบริการยืมหนังสือในหมวดสาระการเรียนรู้ต่างๆ หนังสือความรู้รอบตัวทั่วไป รวมทั้งมีคอมพิวเตอร์บริการให้กับน้องๆ เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ค่ายผู้นำเยาวชน และโครงการเยาวชนสานฝัน สร้างสรรค์ชุมชนอีกด้วย