เมื่อเวลา15.00น.(12เม.ย.59) ที่จุดบริการประชาชนนิคมเหมราช ริมถนนสาย 331 ขาเข้าพนมสารคาม ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยนางสาวนริศรา  ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 และมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน แพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดบริการประชาชน

   นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชากล่าวว่าการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมของจุดบริการประชาชนนิคมเหมราชช่วง7วันอันตรายช่วงสงกรานต์ ในด้าน ความพร้อมของตัวเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และได้มอบเครื่องดื่มและน้ำดื่มจำนวนหนึ่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลประชาชนต่อไปพร้อมกำชับเรื่องการจับกุมเมาไม่ขับและบังคับใช้กฎหมายจราจร

     ทั้งนี้ทางสภ.บ่อวิน โดยพ.ต.อ.กรพัฒน์  หอมหวล ผกก.สภ.บ่อวินสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดจุดบริการประชาชนนิคมเหมราชเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายจราจรและมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจและจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือผ่านถนนสาย331ไปยังจังหวัดทางภาคอิสาน เพื่อเป็นจุดพักผ่อน จุดพักรถ หากผู้เดินทางเกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นได้