นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง บุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภา เป็นตัวแทนมอบเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จากผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ภาคเอกชน และประชาชน  ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อจัดหารายได้ในการสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เนื่องจากเครือไทยออยล์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและควบคุมการก่อสร้างอาคาร  เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยโครงการมีมูลค่า  100 ล้านบาท  เป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตร  แต่งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาเครื่องมือแพทย์จึงได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น

ผู้มอบเงินบริจาคสนับสนุนกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยมีรายนามดังนี้

1. มูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ จำนวนเงิน 3,600,000 บาท
2. ที่ปรึกษาฯ ชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท
3. เสี่ยอำมาตย์ - คุณสุวิมล โสภณารมย์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
4. อดีตนายกฯ บุญเลิศ - คุณประเพียร น้อมศิลป์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
5. นายกฯ จินดา - คุณเรณู - คุณมนนภา - คุณณัฐพล ถนอมรอด จำนวนเงิน 500,000 บาท
6. สจ.อัมพล - คุณจงรัก บุญชอบ จำนวนเงิน 500,000 บาท
7. คุณพิพัฒน์ นบนอบ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา จำนวนเงิน 500,000 บาท
8. คุณสมชาย สมจิตร บริษัท โพไซดอน แอสโซซิเอท กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 500,000 บาท
9. รองนายกฯ ธานี - คุณสมใจ เกียรติพิพัฒนกุล จำนวนเงิน 500,000 บาท
10. รองนายกฯ สุขุม - คุณสุภาวดี อินแดง จำนวนเงิน 500,000 บาท
11. สม.วันชัย - คุณชูศรี พุ่มเมือง จำนวนเงิน 500,000 บาท
12. คุณวิรัตน์ - สท.ฤดี บุญชอบ จำนวนเงิน 500,000 บาท
13. คุณนิชนันท์ วังคะฮาต - คุณภิภัณฑ์ ธัญญกิจ จำนวนเงิน 500,000 บาท
14. คุณวิชิต แซ่อึ๊ง จำนวนเงิน 200,000 บาท
15. คุณสายัณ ขวัญเมือง ประธานชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง จำนวนเงิน 200,000 บาท
16. คุณจรินทร์ หอมกรุ่น กรรมการชุมชนบ้านนาเก่า (ฝ่ายเลขาฯ) จำนวนเงิน 100,000 บาท
17. ที่ปรึกษาฯ สนั่น ชะเอม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวนเงิน 100,000 บาท
18. ที่ปรึกษาฯ ปรีชา ธรรมประเสริฐ - คุณจิรนันท์ ชูสาลี จำนวนเงิน 100,000 บาท
19. ท่านชาญ กิตยารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท
20. ท่านอำนวย พูลผล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเงิน 100,000 บาท
21. รองปลัดฯ ชวน - คุณนภาวรรณ ฉิมกล่อม จำนวนเงิน 100,000 บาท
22. คุณนรินทร์ทะยา นรเศรษฐพิศาล บริษัท ปลาวาฬโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 100,000 บาท
23. คุณภิรมย์ รุ่งสว่าง และครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท
24. บริษัท กษิดิ์วรรธน์ เคมีภัณฑ์ จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มบุญซัพพลาย จำนวนเงิน 100,000 บาท
25. คุณอภิชาติ ชมดาว - คุณอนุภา รภากรรื่นจิตร และครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท
26. คุณรำพึง แจ่มใจหาญ และครอบครัว จำนวนเงิน 50,000 บาท
27. บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100,000 บาท  โดยมี ผอ.ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ทันตแพทย์หญิงดลกร พูลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ