วันที่ 24 พฤษภาคม 2559   ที่พิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติทางน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล จะต้องมีศักยภาพในการคิดการอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   ไม่ว่าจะเป็นในด้านทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน    โดยเริ่มพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเพื่อเพิ่มประสบการณ์โดยตรง ในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาโดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่    สำหรับวันนี้  สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนอุนาลบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,465,000 บาท

 

ทั้งนี้ทางท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบเงินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนแก่เยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    สำหรับการมอบทุนดังกล่าวเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน  การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่านักเรียนในเมืองใหญ่  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางท่าเรือ จัดทำขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว    ในปีนี้มีเยาวชนในระดับชั้นต่างๆ เข้ารับมอบ จำนวน 19 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 251,714 บาท