ที่  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง    อำเภอศรีราชา       นางจินดา   ถนอมรอด   นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   “   เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย   สวมหมวกนิรภัย 100 %   “  โดยมีมงคลนิมิต   เอื้อเชิดกุล    กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์    บริษัท เอสโซ่  ( ประเทศไทย ) จำกัด   ( มหาชน )  ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ  ได้เข้าร่วมโครงการและมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียน  และสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง    ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %  อย่างต่อเนื่อง  ทางบริษัท เอสโซ่  ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )   จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง   สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย  พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จึง ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว     เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  ได้เรียนรู้ถึงกฎจราจร   รวมถึงการได้สวมหมวกนิรภัย 100     เพื่อให้เกิดความปลอดภัย    อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วย