คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาเครือไทยออยล์ ร่วมกิจกรรม CSR ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่นเด็ก จัดทำแปลงผักสวนครัว ปรับปรุงระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  และมอบคอมพิวเตอร์  ชุดกีฬา อุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง  ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ในโครงการ วิ่ง เอา มันส์ “เพื่อน้อง” ปี 2