ที่โรงเรียนบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายคณพศ  ขุนทอง  ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานเครือข่าย ECO-Green Network  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายพัฒนา ยกระดับเครือข่าย ECO-Green Network   นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเฝ้าระวังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนิคมฯ และท่าเรือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและชุมชน ลดการต่อต้านจากสังคมชุมชน โดยการทำ CSR เชิงรุก ร่วมกิจกรรและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ชุมชน เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมและชุมชมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

        สำหรับเครือข่าย ECO-Green Network นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ปัจจุบันมีสมาชิก 105 ราย ประกอบด้วยสมาชิกจากส่วนราชการ บริษัทเอกชน โรงกลั่นน้ำมันโดยรอบ และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งในวันนี้ทางสำหรับเครือข่าย ECO-Green Network  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ออกสัญจรร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน  ทาสีสนามเด็กเล่น  และทาสีอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางละมุง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน CSR และตระหนักถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน สนามเด็กเล่นที่แข็งแรงสวยงาม โดยมีพนักงานจากสถานประกอบการโดยรอบนิคมฯร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก