เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 58  ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบราคาอาหารทะเลแห้ง ประเภทของฝาก ที่ตลาดหนองมน อ.เมือง จ.ชลบุรี  เนื่องจากในวันนี้เป็นวันหยุดที่ตรงกับวันอาทิตย์ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ซื้ออาหารทะเลเพื่อเป็นของฝาก เป็นจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นจากการสุ่มตรวจ พบว่า ราคาอาหารแห้งประเภทหมึกแห้ง กุ้งแห้ง หรือปลาเค็มชนิดต่างๆ ราคาที่จำหน่ายยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีร้านใดปรับราคาขึ้นอย่างผิดปกติ 

        จากการสอบถามแม่ค้า ถึงเรื่องราคาอาหารทะเลแห้ง ได้รับข้อมูลว่า ในขณะนี้ราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะ อาหารทะเลแห้งส่วนใหญ่ ทุกร้านจะมีการซื้อปริมาณมาก เวลาสั่งซื้อจะซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆ ดังนั้น ราคาสินค้าจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า หากเรือประมงยังไม่ออกหาปลา อนาคตน่จะมีการปรับขึ้น ส่วนจะปรับขึ้นมากหรือน้อย ทางผู้ค้าส่งจะเป็นเป็นตัวกำหนด 


ธาตรี   ราศรีจันทร์  /  อ.เมืองชลบุรี