ที่ อาคาร 13 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เครือไทยออยล์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการแข่งขัน “ตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วเขตพื้นที่ภาคตะวันออกสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบ 21 ปี

การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยปฏิธานของเครือไทยออยล์ที่มุ่งสนับสนุนความรู้และการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ คำถามที่ใช้ในการแข่งขันจะประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์เคมี พลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อการแข่งขันในแต่ละข้อจบลง วิศวกรจากเครือไทยออยล์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ตัดสิน จะเป็นผู้เฉลยคำตอบ พร้อมให้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าแข่งขัน

โดยในปีนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 โรงเรียน ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.พิชญ์สินี อุดยานะ และน.ส.จันทร์ธิดา แซ่กิม จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สามมุกคริสเตียนวิทยา และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสมพร วูวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ