ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1   อาคารอนุสรณ์ 100  ปี   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   อำเภอศรีราชา     บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด ( มหาชน  )  นำโดยนายอำพา   ยงพิศาลเทพ  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน  )   และพนักงานบริษัทในเครือ     ได้ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้าง   “  อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี “      โดยการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว เปิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาสภากาชาดไทย    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล และเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อผู้ป่วย และประชาชนที่ฐานะด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ง่าย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน    โดยทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และบริษัทในเครือได้ร่วมสมทบเงินทอดผ้าป่าในครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   401,999 บาท