ที่วัดใหม่เนินพยอม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอธิคม เติบศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นายบุญเลิศ น้อมศิลป์  อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง  และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านอ่าวอุดม ร่วมในพิธี

โดยบริษัทในเครือไทยออยล์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ,บริษัท ไทยออยล์พาวเวอร์ จำกัด ,บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ,บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ,บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด ,บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด พร้อมทั้งบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด  ประชาชนบ้านอ่าวอุดม และผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น  โดยในปีนี้มียอดเงินทั้งสิ้น   2,075,696 บาท  ทั้งนี้วัดใหม่เนินพยอม  จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ  ซ่อมแซมศาลา  และปรับปรุงโดยรอบบริเวณวัด   เพื่อให้ประชาชนในบ้านอ่าวอุดมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป