วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 คุณกฤชพล เตชะรัตนประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร FROST Magical Ice Of Siamให้การต้อนรับ คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม FROST Magical Ice Of Siam-Pattaya