. ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำบุคลากรซีพีเอฟทั่วประเทศ  ประชาชนชาวชลบุรี นักวิ่งจากทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “CPF Running Club & SRF Run For Charity 2017” ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมรวบรวมทุนทรัพย์จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนมูลนิธิมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยในวันนี้มียอดเงินบริจาคแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวม 114,415  บาท

           นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลที่ซีพีเอฟจัดขึ้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนชาวชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการ ได้มีสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่งออกกำลังกาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

         ด้าน นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทในฐานะสมาชิกของชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับชวนชาวชุมชน โดยเฉพาะการเชิญชวนประชาชนวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในระยะทาง 5–10 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟทั้ง 12 โรงงานทั่วประเทศ จะหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมให้ครบภายในปีนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 1,000 คน  กิจกรรมในวันนี้ทำให้ทุกคนได้รับทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ความสุขใจจากการร่วมกันทำบุญ ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม ทั้งยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และบรรยากาศที่ดีของอ่างเก็บน้ำบางพระ ขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวชลบุรีที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้” นายวิโรจน์ กล่าว