วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชปรัชญาด้านการบริหารและการปกครอง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ และมีนิสิตระดับปริญญาโท รวมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาจากเทศบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย

 ดร.สุเมธ เผยว่าพระราชปรัชญาด้านการบริหารและการปกครองตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กว่า 70 ปีที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ทำงานได้เรียนรู้ถึงแนวคิดในหลักการทรงงานต่างๆ ที่ทรงตั้งใจทำงานให้กับชาติบ้านเมืองโดยไม่มีเงื่อนไข และยังมีพระเมตตาให้ผู้ทำงานได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงหลักการทรงงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้กับทั้งตนเองและชาติบ้านเมือง

 “การทำถวายพระองค์ท่านในครั้งแรกคือ ความวิตกกังวลและทุกข์ใจ เพราะไม่รู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ ซึ่งพระองค์ก็ทรงบอกว่าไม่รู้ ไม่เป็นไรเพราะสิ่งต่างๆ สามารถเรียนรู้กันได้ ดังนั้นการทำงานกับพระองค์ก็คือการค่อยๆ เรียนรู้และพิจารณาทุกสิ่งอย่างที่ท่านทำ และยังต้องจดทุกอย่างที่ท่านพูด ฟังทุกอย่างและนำกลับมาวิเคราะห์และพิจารณาจนรู้ว่าท่านทรงทำทุกอย่างให้คนไทย ทั้งการดูแลดิน น้ำ ป่าไม้และทรัพยากรต่างๆ ด้วยใจที่ไม่มีใครบังคับ ”

“ท่านเป็นประมุขของแผ่นดิน และท่านก็เลือกที่จะเป็นประมุขที่อยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งท่านไม่มีอำนาจทางการปกครอง แต่ท่านก็ดูแลแผ่นดินด้วยความรับผิดชอบโดยไม่มีการบังคับ ทุกสิ่งที่ทำทรงทำให้คนไทยและแผ่นดิน ท่านทำด้วยใจมาตลอดระยะเวลากว่า 70ปีแห่งการครองราชย์ ”ดร.สุเมธ กล่าว