วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ที่ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทำพิธีตั้งชื่ออู่เรือใหม่ "สุพรรณิการ์" อู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีขนาดความยาวถึง 300 เมตร และกว้าง 52 เมตร พร้อมขีดความสามารถในการยกน้ำหนักเรือได้ถึง 48,000 ตัน พร้อมให้บริการลูกค้าด้านงานซ่อมและงานสร้างทั้งในและต่างประเทศ

นายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการงานซ่อมเรือที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการจองลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเรือของประเทศ ในการสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ได้ร่วมกับHuarun Dadong Dockyard ผู้นำด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศจีน ดำเนินการต่ออู่เรือใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในงานให้บริการงานซ่อมเรือแก่ลูกค้า และสามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่เพื่อเข้าซ่อมที่อู่ยูนิไทยได้อย่างเต็มที่”

 สุพรรณิการ์  อู่เรือใหม่ที่มีขนาดความยาว 300 เมตร ความกว้าง 52 เมตร มีขีดความสามารถในการยกเรือได้ถึง 48,000 ตัน และสามารถรองรับเรือขนาด 170,000 เดทเวทตัน ที่จะเข้ามาทำการซ่อมที่ ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ด้วยศักยภาพของอู่เรือใหม่รวมกับอู่เรือ "ชมพูภูคา" ที่สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 เดทเวทตัน ทำให้อู่เรือยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ เป็นอู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการซ่อมเรือ ได้มากกว่า 200,000 เดทเวทตัน

 

นอกจากความสามารถและประสิทธิภาพของอู่เรือใหม่ จุดเด่นที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการงานซ่อมที่ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ คือการทำงานที่เป็นระบบ รวดเร็วและคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาตลอด รวมถึงการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาให้กับลูกค้าจึงเป็นเครื่องการันตี ถึงการบริการที่ยอดเยี่ยมของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ

"ยูนิไทย ชิปยาร์ด" อู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้บริการครบวงจรทั้งงานต่อเรือและซ่อมเรือ ด้วยคุณภาพงานเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของเรือชั้นนำนานาประเทศ นอกจากนี้ยูนิไทย ชิปยารด์ฯ ได้ขยายธุรกิจและการบริการด้านงานวิศวกรรมสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงาน ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ให้บริการครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และงานซ่อมแท่นสำรวจน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป