วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องแปซิฟิค ฮอล ชั้นศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัทแปซิฟิค  พาร์ค ศรีราชา จำกัด และบริษัทในเครือ โดยศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา และโรงแรมแปซิฟิค พาร์ค นำโดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแปซิฟิคพาร์คศรีราชาจำกัด ร่วมด้วย ดร. เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ รองประธานฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงาน ร้านค้า ร่วมสักการะพระพรหมพร้อมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 59 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ ทศวรรษ (20ปี)