ไทยออลย์จัดกิจกรรมการผู้บริหาร พบสื่อรอบโรงกลั่น เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนชลบุรี และ องค์กร  โดย นายอธิคม เติบศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมให้ความรู้ และ ทิศทางการดำเนินงานของไทยออยล์ 

        นายอธิคม เติบศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)เผยว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มีโอกาสได้พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  สำหรับไทยออยล์ ขณะนี้ มีหลาย โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการวางท่อน้ำดิบ ขนาด 36 นิ้วโครงการสร้างถังน้ำมัน พื้นที่ 200 ไร่ โครงการอาคารสำนักงานใหม่ โครงการขยายท่าเทียบเรือ 7-8 รวมทั้งโครงการในอนาคต อาทิ โครงการพลังงานสะอาด ซึ่งทางไทยออยล์ได้มีการมาตรการเฝ้าระวังและดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการอย่างครบถ้วน โดย ในช่วง 4 - 5  ปีนี้ บริษัทไทยออยล์ ใช้งบประมาณในการลงทุนขยายโรงกลั่นที่มีกำลังการผลิตจาก 2.75 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน พร้อมท่าเทียบเรือที่ 7 และ 8  เพื่อรองรับเรือขนส่งน้ำมัน  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนภายในประเทศ

             ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ อีกครั้ง จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาต่อไป หากได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็สามารถดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลา 3-5 ปี คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ประมาณปี พ.ศ.2564 นี้

ส่วนโครงการท่าเทียบเรือที่ 7 และ 8 ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการก่อสร้างขยายท่าเรือออกไปอีก 1,452เมตร รับเรือขนส่งน้ำมันประเภทดีเซล เบนซิน แนฟทา น้ำมันเครื่องบิน ขนาด 30,000-50,000 เดทเวทตัน ทำให้สามารถลดปริมาณเรือที่เข้าเทียบท่าเรือที่ 1-6 จากเดิมจำนวน 2,804 ลำต่อปี ลงได้ถึง 354 ลำต่อปี

              นอกจากนี้ยังมีเรื่องของโครงการพลังงานสะอาด ทีประสิทธิภาพการผลิตเพื่อทดแทนหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ปัจจุบันซึ่งเป็นหน่วยเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปีและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลดลงตามสภาพอายุการใช้งาน มีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ก๊าซธรรมชาติ /ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซจากกระบวนการผลิตซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกและนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน8

นายอธิคม  กล่าวต่อไปว่า  ปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย 87 % เนื่องจากรับการยอมรับในเรื่องคุณภาพน้ำมันจากลูกค้า และความมั่นคงของบริษัท  ส่วนอีก 13  % นั้น ส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ  เช่น ลาว ,พม่า ,สิงคโปร์ และกัมพูชา   และในอนาคตหากโรงกลั่นใหม่เสร็จก็จะจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น  40 %เนื่องจากตลาดต่างประเทศสนใจเพิ่มขึ้น เช่น จีน  ,เกาหลี และเวียดนาม

              สำหรับโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ นั้น มีประสบการณ์มายาวนานในเรื่องการกลั่นน้ำมัน ภายใน ปีนี้ จึงไม่มีนโยบายในการตั้งสถานีจำหน่ายน้ำมันอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดทางด้านนี้ เราจะหน้าที่ผลิตน้ำมันให้มีคุณภาพสูงสุดก่อน นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อให้มีความสะดวกในกานทำงานและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยจะแยกไปตั้งบริเวณริมถนนสุขุมวิท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี2562