วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ลานหน้าอาคารโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุชาติ โพธิวัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมปล่อยขบวนแรลลี่ กิจกรรม "มาช่วย...ด้วยรัก" ครั้งที่ 11 เพื่อปลูกปะการัง และทำความสะอาดชายหาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพนักงาน และสมาชิกครอบครัวกว่า 150 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป อันจะนำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท ให้แก่นายสุรัช สาระคำ หัวหน้าศูนย์อาสาบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา ภายใต้ร่มมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกปะการัง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งนำพนักงาน และสมาชิกครอบครัวกว่า 150 คน มาร่วมกันปลูกปะการัง และทำความสะอาดชายหาดแสมสาร สร้างสมดุลตามระบบนิเวศวิทยา ให้ปะการังเหล่านี้ได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล อนุรักษ์ท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์

 

โรงกลั่นน้ำมันเอโซ่ ศรีราชา สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โครงการ "มาช่วย...ด้วยรัก" เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา มาร่วมกันใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น