ที่บริเวณท่าเรือจรินทร์   เทศบาลเมืองศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณอ่าวศรีราชา  ชุมชนท่าเรือจรินทร์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชานายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  
       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  สภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมกับสมาคมประมงจังหวัดชลบุรี และอีกหลายหน่วยงาน ช่วยกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่นลูกกุ้ง จำนวน แสนตัวปลากะพง จำนวนกว่า แสนตัว ให้แพร่ขยายพันธุ์คืนสู่ทะเล และเพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบๆ พื้นที่ท่าเรือจรินทร์ สร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ ให้คงอยู่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของชุมชนท่าเรือจรินทร์ต่อไป