วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมในพิธี ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชน รักและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบพวงมาลัยดอกมะลิแด่แม่ที่มาร่วมพิธี   ทั้งนี้ยังได้มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันแม่อีกด้วย