ที่โรงเรียนโสตศึกษา  ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาววัลภา ประสานศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา ได้ให้การต้อนรับนางสาวสุกัญญา สืบศรี ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารพนักงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง มาให้ความรู้กับนักเรียนพิเศษ  โดยจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาให้กับเยาวชน เพื่อให้เด็กๆ และคณะครู มีความรู้ พร้อมที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้  และสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี
โดยหลังจากมีการอบรมให้ความรู้ โดยทางคณะวิทยากร ได้มีการจำลองสถานการณ์มีเพลิงไหม้ในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนโสตศึกษา เป็นโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอยแก่เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน  ซึ่งไม่สามารถได้ยิน หรือพูดได้ โดยจะใช้ใช้ธงแดง แทนเสียงสัญญาณไฟไหม้  นำเด็กนักเรียนออกจากห้องเรียน นำมาอยู่ในที่ปลอดภัย ก่อนที่จะมีการสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง โดยได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียน เข้าขอทดลองด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศครั้งนี้เต็มไปด้วย ความสนุกสนาน