ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมด้วย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี 26 ชั้น เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน แถบภาคตะวันออกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาสภากาชาดไทย โดยมีประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนตลอดระยะทางการเดินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ในช่วงเช้าแต่ละอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรีจะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งของตนเองในแต่ละอำเภอเพื่อรับบริจาคเงินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ส่วนในช่วงบ่ายแต่ละอำเภอก็จะมาร่วมเดินรับบริจาคกันอีกครั้งที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชาก่อนร่วมกันเดินรับบริจาคไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อนที่ส่วนราชการจะร่วมมอบเงินที่ได้รับมาในครั้งนี้ให้กับทางโรงพยาบาล

ซึ่งยอดเงินบริจาค กิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 11 อำเภอจังหวัดชลบุรี สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โดยยอดเงินรวมทั้งสิ้น 23,517,039 บาท