ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาย่านนวัตกรรมบางแสน Bangsaen Innovation District”  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา การพัฒนาย่านบางแสนสู่ย่านนวัตกรรม  ย่านที่เหมาะสมกับการรวมตัวของนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยมี ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยบูรพา การออกบูธของ บริษัท เดบโดรนแมพเปอร์ และ บริษัท เบสแล็บ จำกัด ,การเสวนาเกี่ยวกับย่านนวัตกรรมบางแสนในหัวข้อ The Future of Bangsaen Innovation District  จาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม (นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข) ,นางวัสสาน์ สารพานิช ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ผศ.ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล (รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์)  และ นายภานุวัฒน์ พรหมศิริ  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เบสแล๊บ จำกัด  

 

ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง หัวหน้าโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมบางแสน  กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาย่านบางแสนให้เป็นย่านนวัตกรรม ซึ่งในต่างประเทศมีย่านนวัตกรรมเกิดขึ้นในหลายแห่งทั่วโลก เพื่อเปิดพื้นที่ให้มีนักคิดค้นเข้ามารวมตัวกันสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองเมืองและเศรษฐกิจของเมืองโดยเฉพาะพื้นที่บาง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มในการขับเคลื่อนการรับรู้ด้านย่านนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม  ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคต พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ จะถูกปรับเปลี่ยน ให้รองรับการอาศัยและทำงานของนวัตกรในพื้นที่บางแสน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมจากรายได้ทางการท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์

 

ซึ่งในเฟสแรกในทั่วประเทศมีทั้งหมด 10 ย่าน และบางแสนก็เป็น 1 ในนั้น ซึ่งบางแสน เหมาะกับการเป็นเขตนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการในหลายระดับ อาทิ โรงแรม ร้านขายของฝากประเภทประมงพื้นบ้าน และนวัตกรรมที่เหมาะสมคือนวัตกรรมที่จะเกิดจากการบูรณาการในการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ และแก้ปัญหาพื้นฐานของเมือง หลังการเข้ามาของ EEC ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นับตั้งแต่เกิดแหลมฉบัง ซึ่งก็ทำให้รายได้ของประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อมี EEC เข้ามาอีกก็เชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จะเติบโตมากขึ้น  ซึ่งการมีนวัตกร  นอกจากจะ ปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองแล้ว ยังจะช่วยกันคิดโจทย์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเมืองได้อีกด้วย