วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน En-Tech  Open House 2017  โดยมี ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับกิจกรรม En Tech Open House ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า En-Tech Planning ahead EEC อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

 

EEC หรือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ที่ดำเนินงานมากว่า 30 ปีโครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพิ่มความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นที่เดิม ประกอบกับทำเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค รวมทั้งชื่อเสียงและมาตรฐานโลกโครงการ EEC จึงเป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

โดยกิจกรรมในงานวันนี้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาการต่างๆ การออกร้านอาหารของนักศึกษา การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประกวดร้องเพลง การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การวาดภาพระบายสี การแข่งขันเกมอาโอวี การแข่งขันการประกวดรถจักรยานยนต์สวยงาม และการออกบูธของสถานประกอบการต่างๆ โดยมีนักศึกษาและหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก