ที่โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บาทหลวงยอด เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทน ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานเปิดงานวันตรุษจีน ระดับเนอร์สเซอรี่ ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่1   บาทหลวงยอด กล่าวว่า วันตรุษจีนถือเป็นวันสำคัญและมีประวัติอันยาวนานของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน เป็นการสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น  ส่งผลให้รู้จักวัฒนธรรมของ2แผ่นดิน  วันนี้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ  นักเรียนควรซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นประสบการณ์ ความรู้รอบตัว เพื่อให้วัฒนธรรมวันตรุษจีนไม่เลือนหายไป

          ปัจจุบันทางโรงเรียนดาราสมุทรได้มีการทำMOU ร่วมกับสถาบันต่างๆในประเทศจีน อาทิ มหาวิทยาลัยกว่างซี มหาวิทยาลัยฉินเต่า มหาวิทยาลัยถงเหริน  รวมไปถึงโรงเรียนประถมกว่าฉ่างลู่เวินโจว  โดยในปี 2560 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถงเหรินประเทศจีนจำนวน คน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญและย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร  ในด้านทุนการศึกษาต่อเนื่องในประเทศจีน ค่ายภาษาจีน รวมทั้งการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานและการสื่อสารที่มีคุณภาพ  ที่จะสนับสนุนและนำพาไปสู่อนาคตที่มั่นคง   โดยในวันนี้มีการเเสดงความสามารถของนักเรียน การแสดงวัฒนธรรมจีน  เล่าประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก