ที่บริเวณถนนอุโมงค์ต้นไม้อมตะ และลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี แรงงาน จ.ชลบุรี  สนง.การนิคอมตะนคร และภาคีเครือข่าย ชมรม จป.ภาคตะวันออก  สมาคมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร  สถานประกอบการในนิคมอมตะฯ และ ชมรม จป.จิตอาสาภาคตะวันออก ได้มีการประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมระหว่างภาครัฐหน่วยงานกระทรวง  เพื่อร่วมมือกันจัดงานรณรงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  ในชื่องานว่า  " พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ เทศกาลปีใหม่ 2561 " โดยมีกิจกรรมร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ด้วยความห่วงใยแก่ผู้ใช้แรงงานที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย

       1.การอวยพรเสริมศิริมงคล ตามวิถีไทยแก่แรงงานผู้เดินทางกลับบ้านและผู้ร่วมงานโดยรับการประพรมน้ำมนต์พระพุทธคุณ จากพระสงฆ์จากวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง

       2.ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ระบบห้ามล้อ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ความพร้อมของยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ !ฟรี !!!!โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีและศูนย์บริการรถยนต์/จักรยานยนต์ ทุกค่าย

         3.รับมอบของที่ระลึก/อุปกรณ์เครื่องมือช่าง/ ปัจจัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นระหว่างเดินทาง จากสปส.ชลบุรี และ สปก.ต่างๆที่ร่วมงาน

        4.การจำหน่ายหมวกนิรภัย ราคา 99 บาท / ประกันภัย 100 บาท สำหรับผู้เดินทางเทศกาลสงกรานต์ จาก คปภ.และทีมงานเครือข่าย

        5.กิจกรรม "ส่งน้องกลับบ้าน ปลอดภัย ด้วยรักและห่วงใย จาก...สถานประกอบกิจการต่างๆที่มาร่วมเปิดบูธ มากมาย