ที่ ทัณฑสถานหญิง ชลบุรี   จังหวัดชลบุรี นางอุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง ชลบุรี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์   ร่มรื่น ประธานกรรมการ บริษัท โกลด์บิลเลี่ยน จำกัด เจ้าของบุญประทานคลินิค  และนายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์  ประธานชมรม All For One Thailand  ที่ปรึกษาทัณฑสถานหญิง ชลบุรี  ได้จัดโครงการ"คืนคนดีสู่สังคม"  โดยได้จัดพื้นที่บางส่วนให้เป็นแหล่งฝึกอาชีพ ให้กับทางผู้ต้องขังหญิง โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมาสมัคร ฝึกอาชีพตามที่ผู้ต้องขังสนใจหรือถนัด เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  เช่น เรียนเย็บจักร  ทำอินธนู ประกอบสายไฟอิเล็กทรอนิกส์  ซักอบรีด ตัดเย็บเสื้อผ้า การทำขนม   เย็บปักถักร้อย  การสอนเล่นดนตรี นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอกจ้างให้ผู้ต้องขังเย็บผ้าหรืองานเล็กๆน้อยๆ  สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังอีกทางหนึ่งด้วย  โดยในแต่ละวันผู้ต้องขัง จะใช้เวลาวันละ 4 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกเป็น เช้า 2 ชั่วโมง ภาคบ่าย 2 ชั่วโมง ในการฝึกอาชีพ  ส่วนผลงานที่ผู้ต้องขังทำ  เช่น กระเป๋า รองเท้า   ผ้าห่ม หมอน  เบาะรองนั่ง  หมวก หรือสินค้าอื่นๆ  ทางทัณฑสถานหญิง ชลบุรี  จะนำมาจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป  ส่วนรายได้จะมีการแบ่งผลกำไรให้ผู้ต้องขัง  50%   ทำให้ผู้ต้องขังทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่สามารถมีรายได้จากอาชีพที่สุจริต และไม่หลงผิดไปกระทำผิดแบบเดิมอีก

 

                 ด้านนางอุไร  ทัสสะ  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง  ชลบุรี  กล่าวว่า  “ทัณฑสถานหญิง ชลบุรี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 1,081 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80  คดีร่วมจำหน่ายยาเสพติด  ทัณฑสถานหญิง ชลบุรี ได้มีการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง  เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้กับทางผู้ต้องขังหญิง ให้มีรายได้ในระหว่างรับโทษ และมีอาชีพหลังพ้นโทษ  พร้อมทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว ทั้งนี้เนื่องจาก  ส่วนใหญ่ผู้ต้องขัง มักจะทำผิดซ้ำสอง  เกิดจากการว่างงาน  เลยหันมาทำผิดซ้ำอีก ดังนั้นจึงได้มีการจัดส่งเสริมอาชีพดังกล่าว จึงได้มีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังทุกคน และมีการติดตามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  และขอวิงวอนให้สังคมภายนอกให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดี  จะได้ไม่ต้องกลับมาทำผิดอีก”  นางอุไร กล่าวทิ้งท้าย