ที่อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ ครั้ง 1 โดยมีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ เทพรัตน์การุญ เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย นายสุพงษ์ เสมอวงษ์ อดีตนายก อบต.บางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายสุริยา แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมในพิธี โดยสรุปยอดรวมผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,618,020 บาท

 

           นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล เปิดเผยว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ประชาชนชาวบางพระ ศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างส่วนต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยที่ใช้เป็นสถานที่ดูแล ฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่อยู่ในอำเภอศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างกับบุคคลทั่วไป