เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58  ที่   บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือชาวบ้านเรียกว่าปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ทำให้สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ไม่มีอากาศหายใจหนีขึ้นมาบริเวณชายหาด ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนชายหาดบางแสน ได้นำอุปกรณ์ที่หาได้มาช่วยกันจับปลา อาทิ ปลากระเบน ปลาเห็ดโคลน ปลาหมึก และปลาตัวเล็กๆ เพื่อนำไปเป็นอาหาร   ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ห่างหายไปจากหาดบางแสนนานนับปีแล้ว คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องมาจากน้ำในชุมชนได้มีการปล่อยลงทะเล   โดยเฉพาะชายหาดบางแสนรับน้ำทะเลจากแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้สาเหตุในทะเลได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จึงได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ออกซิเจนในทะเลหมดลง ทำให้สาหร่ายตายในเวลาต่อมา จึงทำให้พัดเข้าสู่ชายฝั่งจนน้ำทะเลกลายเป็นสีเขียว    โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขกำลังระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บกวาดซากปลาและขยะอยู่ในขณะนี้  และทางเทศบาลได้นำซากสัตว์น้ำและตัวอย่างน้ำทะเลส่งต่อให้คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหาสาเหตุให้แน่นอนอีกครั้ง   และไม่แนะนำให้ลงเล่นน้ำเนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้ได้   ซึ่งเทศบาลจะทดลองทิ้ง EM Ball เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนครับ คาดว่าปรากฏการณ์นี้จะทุเลาขึ้นในอีก 3-4วันข้างหน้า
อำนาจ ลลิตลาวัณย์