นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง  ได้มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ ชุมชนบ้านบางละมุง  ทั้งนี้นายชนม์เจริญ  วันชัยจิระบุญ   ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ แก่ นายอวยชัย  แนบเนียน อายุ 53 ปี    และนางนุกูล มุ่งหาเงิน 70 ปี   ในราคาหลังละ 300,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ ที่มีบ้านพักสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวก  

นายชนม์เจริญ กล่าวว่า สำหรับการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ จำนวน หลัง ในพื้นที่ ชุมชนบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ถือว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผู้ยากไร้และผู้พิการก็อยู่บ้านได้อย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นความงดงามของสังคมไทยในความเอื้ออาทรกันอีกด้วย