ที่ศาลารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา / นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า โดยมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับครูและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโครงเรียน โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสมชาย บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยโรงเรียน  บาทหลวงนันทพล  สุขสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         ทางสมาคมผู้ปกครองและครู  ร่วมกับดาราสมุทร ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที 10 แล้ว โดยจัดครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2553   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียน และครูที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลจำนวน 654 คน แบ่งเป็นครูผู้ทรงคุณค่า 125 คน นักเรียน 529 คน