ที่ศูนย์ฝึกอบรมเขาบ่อยา คลังก๊าซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางปิ่นเพชร แช่มช้อย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3, นายไพบูลย์  เสริมศาสตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน โดยมี นายทศพร  ว่องวิไลรัตน์ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซเขาบ่อยา คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

           นายทศพร กล่าวว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแลและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลน เช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 

                 สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2561 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 22 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติที่ด้อยโอกาส ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

                   ซึ่งในปีนี้ ทางคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา ได้มอบทุนจำนวนทั้งหมด 96 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น356,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบช่อง โรงเรียน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนนี้ จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดีซึ่งเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป