วันที่ 11 ม.ค. 2562 ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ของแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   โดยมีผู้ปกครองระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

             สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ได้อ่านสารวันเด็ก จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ   ในการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะด้านอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมกระตุ้นให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งเป็นคนดีของสังคม และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมอบคำขวัญวันเด็กจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ  ปี 2562  ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา