ที่ วัดใหม่เนินพะยอม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้ร่วมกับ อสม.ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จัดกิจกรรมให้กับ ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ภายใต้งาน สูงวัย หัวใจยังหวานแหวว” 
           
           นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   ทางกลุ่มไทยออยล์ เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมกายบริหารต้านอัลไซเมอร์ บริหารส่วนมือ แขน และขา เพิ่มการไหลเวียนระบบโลหิต เตรียมพร้อมร่างกายก่อนร่วมกิจกรรมพลังสัมพันธ์สูงวัย โดยมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยแบ่งทีมแข่งขันกีฬาฮาเฮ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ผู้สูงวัยในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

       นอกจากจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแล้วยังไม่ลืมเยาวชนในพื้นที่ โดยได้จัดกิจกรรม พลังสัมพันธ์วัยใส” ให้กับเยาวชนในชุมชนบ้านอ่าวอุดมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการทำงานเป็นทีม โดยผ่าน ฐานกิจกรรม คือ 1. ฐานกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาว  เป็นกิจกรรมให้เยาวชนร่วมมือกันสร้างประดิษฐ์ โดยอาศัยการวางแผนและการทำงานเป็นทีม 2.ฐานกิจกรรมกู้ระเบิด เพื่อให้เยาวชนวางแผนร่วมกันให้การขนย้ายอุปกรณ์ซึ่งมีอุปสรรคขัดขวางระหว่างขนย้าย 3.ฐานกิจกรรมวิ่งเปรี้ยวล่าขุมทรัพย์ และ 4.ฐานกิจกรรมหลอดหรรษา ซึ่งได้ทั้งความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และการทำงานร่วมกันของเยาวชนในชุมชน