ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ ภราดาดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วย ผู้ปกครองศิษย์เก่า โรงเรียนในคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ร่วมสมทบจำนวน 400,000 บาทพร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ  เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยผ่าน  ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป  

 สำหรับพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ได้มีตัวแทนจากโรงเรียนคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาทิเช่น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมสมทบทุนไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปในครั้งนี้ด้วย