ที่โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี “มุทิตา กษิณาลัย” เส้นทางแห่งศรัทธา กษิณาอย่างภาคภูมิ เกษียณอายุราชการครู 2 ท่าน ได้แก่นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) และครูสมใจ สุอังคะวาทิน ครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง มาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้นครูผู้เกษียณได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจตลอดระยะเวลาที่ได้รับราชการมา ภายในงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ ทางคณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธา