ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วย นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา กลุ่มไทยออยล์ หน่วยงานภาครัฐ อำเภอศรีราชา หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา เข้าร่วมโครงการส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

          นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบังบางส่วนว่างงานและมีรายได้ลดลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และได้รับความลำบากจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังและอำเภอศรีราชา จัดโครงการส่งมอบ "ถุงกำลังใจ" เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

           โดยมีการส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด ราคาชุดละ 300 บาทประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสบู่อาบน้ำ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท โดยจัดตั้งจุดส่งมอบ 3 จุด คือ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ศาลาประชาคมแหลมฉบัง และศาลาประชาคมทุ่งกรา โดยทั้ง3พื้นที่มีการควบคุมผู้เข้ารับใช้วิธีจัดระเบียบให้มีระยะห่าง ภายใต้การดูแลและควบคุมจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแออัด