ที่สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี นายวรชัย  วรธัญญะกิจ อธิบดีสำนักงานคดีแรงงานภาค เป็นประธาน ในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางสาวอัธยา พลกนิษฐ อัยการจังหวัดชลบุรี และ กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ