วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายถวัลย์ รอดจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  นายสมยศ ศรีอ่อน รองประธานชมรมคนคุ้นเคย  และนายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน เลขานุการ ชมรมคนคุ้นเคย  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกันมอบ ชุด PPE จำนวน 555 ชุด ให้แก่ 1. โรงพยาบาลสนามแหลมฉบังชลบุรี  2.จิตอาสา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3.มูลนิธิสว่างประทีป ธรรมสถานศรีราชา   เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับมอบในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19