เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 2,856 ขวด หมวกคลุมผมทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น และหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ในการสู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน