กลุ่ม Club Y ร่วมปันน้ำใจส่งมอบข้าวกล่องจากห้องอาหารเดอะ พาร์ค โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค จำนวน 400 กล่อง เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยคุณยุพิน ปริยัติดุลภาค ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านบริการ รพ.สมเด็จฯ เป็นผู้รับมอบ มีคุณรุ้งลาวัลย์ พุ่มจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ร่วมมอบฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 

โดยห้องอาหารเดอะ พาร์ค มีมาตรการขั้นสูงสุดในการผลิตอาหาร ที่เน้นความสะอาด ปลอดภัยทุกขั้นตอน พร้อมบริการจัดส่งถึงผู้รับ สอบถามโทร 090 973 8981