ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร ได้สั่งการให้ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทำการพ่นละอองฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยา BESCON P-A ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศแล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้ มีประสิทธิภาพในการขจัดเชื้อโรค โดยได้ทำการพ่นละอองฆ่าเชื้อให้กับอาคารเรียน อาคารประกอบการ และอาคารที่พักสำหรับนักเรียนประจำ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดเปิดเบื้องต้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ และเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเชื่อมั่นได้ว่า โรงเรียนมีความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคต่างๆ และยังห่วงใยสุขภาพนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ให้ดูแลสุขภาพ รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่เเมสก์ ปฏิบัติตามมาตรการป่องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด