กลุ่มไทยออยล์  ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรม เพื่อส่งมอบความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยมี นายเลอเลิศ อมรสังข์  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  และ นายไพบูลย์ เสริมสาตร์  นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี   พร้อมด้วย พนักงานกลุ่มไทยออยล์ และ สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ร่วมส่งมอบความดีโดยนำสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น มามอบให้กับ  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    

 นายเลอเลิศ อมรสังข์  ผู้จัดกานประชาสัมพันธ์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับทาง  สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ส่งมอบความดี  โดยสมทบทุนเป็นเงินทำบุญ และนำมาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เครื่องกรองน้ำ ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนต่างๆ ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน โครงการ “ลูกพ่อ พอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙  โดยหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตร สู่การปฏิบัติลงมือทำจนเกิดเป็นทักษะอาชีพและทัศนคติอันดีติดตัวไปในอนาคต  นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ (สัตหีบ) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิฯอีกด้วย 

   ครูบุญชู  ม่วงไหมทอง   ประธานมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ กลุ่มไทยออยล์ และ สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา ที่ได้มาร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องเขียน ให้กับ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ  เด็กพิการเหล่านี้ไม่เหมือนกับเด็กปกติ  เด็กปกติถ้ามีครอบครัว ถึงเวลาช่วงอายุตามวัย  เขาก็จะไปโรงเรียน  ไปเช้าเย็นกลับ มีครอบครัวที่อบอุ่น  แต่เด็กพิการเหล่านี้  เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้   ปัจจุบันมีเด็กพิเศษ ที่อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ  จำนวน 250 คน และมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่ 45 คน เด็กๆเหล่านี้ ไม่มีญาติดูแล ทางมูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำเป็นมูลนิธิ เพื่อให้เป็นบ้านที่อบอุ่นของเขา  ให้เขารู้สึกว่า ที่นี่คือบ้านของเขา ในช่วงเทศกาลต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาตามเทศกาล  ทำให้เหมือนกับกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ได้ทำให้กับเด็กๆในแต่ละปี เพื่อให้เขาไม่เหงาและว้าเหว่ ซึ่งเขาจะมีความสุข ร่าเริง ยิ้มหวาน เป็นอารมณ์แห่งความสุขที่แท้จริงของเขานั่นเอง