ที่”ศาลเจ้าชินโต” ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ประธานเปิด“ศาลเจ้าชินโต”   โดยมี นายมาซาฮิโระ อาเบะ ประธานคณะกรรมการจัดเทศกาล ญี่ปุ่น-ศรีราชา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าศรีราชาชินโต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานว่า  ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นอพยพเข้ามาทำงาน มาใช้ชีวิต ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก บางคนย้ายมาทั้งครอบครัว เพราะประเทศไทยมีโรงเรียนญี่ปุ่น ลูกสามารถเรียนที่ประเทศไทยได้ อีกทั้งหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 โรงงานญี่ปุ่นจำนวนมากได้ย้ายจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มายังอำเภอศรีราชาหลายบริษัท ทำให้อำเภอศรีราชา  เป็นฐานหลักของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่งผลให้จำนวนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 1แสนคน และมีจำนวนมากถึง 6,500 คน ที่อาศัยอยู่ในศรีราชา   ศรีราชาเป็นเมืองที่คนไทยและคนญี่ปุ่นอยู่ร่วมกันมานาน  มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทยอยู่เสมอๆ  ถือว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่กลุ่มคน2ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

      ดังนั้นทาง สมาคมศาลเจ้าศรีราชาชินโต จึงมีแนวคิดริเริ่มสร้าง ศาลเจ้าแบบญี่ปุ่น โดยแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นที่รำลึกถึงการครบรอบ 50 ปีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กรจากญี่ปุ่น  และศรีราชาเป็นแห่งที่ 2 เพื่อปกปักรักษาอำเภอศรีราชา ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่พึ่งพาทางใจที่สำคัญของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยความเชื่อของคนญี่ปุ่น หากครอบครัวใดภรรยาตั้งครรภ์ จะต้องมาขอพรจากเทพเจ้า เพื่อให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง คลอดง่าย ปลอดภัยทั้งแม่และลูก และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย

      ศาลเจ้าศรีราชาชินโต เป็นศาลเจ้าที่ใช้วัสดุการก่อสร้าง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด การจัดวางตามหลักของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า แท่นอัญเชิญเทพเจ้า หรือแม้กระทั้งประตู เพดานก็ยังยึดตามแบบของญี่ปุ่น อีกทั้งช่างที่ก่อสร้างก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน จะทำให้ผู้ที่มากราบไว้ได้ซึบซับและเห็นถึงวัฒนธธรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  และที่สำคัญ ชิเมนาวะ มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาคมธุรกิจชิเมนาวะ เมืองอินัน จังหวัดชิมาเนะ  “ชิเมนาวะ” คือเชือกที่แขวนไว้หน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าชิเมนาวะ จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้าไปในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ จะทำให้ทุกคนโชคดี  ในตอนนี้ศาลเจ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนเรื่อยมา

โดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบไหว้   เทพเจ้า  “อามาเตราซุโนะโอมิกามิ"  เป็นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ และแสงสว่าง ผู้ก่อกำเนิดประเทศญี่ปุ่น และเทพเจ้า "อุกะโนะมิทามะ" หรือเทพอินาริ  เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตจะมีการสร้างประตูโทริอิขนาดใหญ่ ที่ศรีราชาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  โดยการทำเช่นนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเขตศรีราชา และยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจะมาเยือนศรีราชา เพื่อให้เมืองศรีราชาที่มีเสน่ห์แห่งนี้ ได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ซึ่งช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในศรีราชาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ท้ายนี้ขอเชิญชาวญี่ปุ่น-ชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในศรีราชา  และพื้นที่ใกล้เคียง มากราบไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าชินโต เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว