ที่บริเวณ สนามกีฬา R-SOMMAI CIRCRIT AND  DRAG หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ขอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อ)   นายวรวุฒิ  จันทร์ฉาย นายกสมาคมกีฬา หนองค้อ สปอร์ต คลับ ,นายเสรี  ธรรมพิทักษ์พงษ์ ตัวแทนสมาคมจักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางอารีย์  วงศ์ละออ  ผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้  โดยมีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการปั่นจักรยาน เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ  ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ  

         การจัดงานแข่งขันจักรยาน "NONGKHOR CRITIRIUM & DRAG" ดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2559  ณ บริเวณสนาม R-SOMMAI CITCUIT AND DRAG โดยมีรูปแบบการจัดการแข่งขันจักรยานประเภท CRITIRIUM (ไครทิเรี่ยม)และประเภท DRAG (ทางตรง ) โดยคาดว่าจะมีประชาชน เยาวชน และผู้สนใจในพื้นที่และทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมปั่นจักรยานครั้งนี้ประมาณ 2,000 คน 

 สนามแห่งนี้ถือว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากสมาคมจักรยานฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นสนามขนาดกว้าง 14 เมตร ระยะทาง  1.3  กิโลเมตร ซึ่งเหมาะจะเป็นสนามแข่งขันรถจักรยาน   และในครั้งนี้จะมีนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก  สำหรับการแข่งขันครั้งนี้  จะมีแข่งในรูปแบบจักรยานเสือหมอบ และเสือภูเขา  โดยมีทั้งสิ้น  14  รุ่น พร้อมประเภททางตรง อีก  4  รุ่น  รวมทั้งสิ้น  18  รุ่น ซึ่งจะใช้เวลาในการแข่งขันทั้งวัน โดยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ให้กับนักกีฬา